MCC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (MCC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

−     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)

−     Thời gian thanh toán: 18/04/2019

−     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP gạch ngói Cao cấp, thời gian kể từ ngày 18/04/2019. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

941.75

-1.94 (-0.21%)

 
VNIndex 941.75 -1.94 -0.21%
HNX 140.42 -0.47 -0.33%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%