MBB: Ngày GDKHQ Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

(ĐTCK)

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 01/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm chính thức: Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng)

- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân đội.

VNIndex

938.39

-5.3 (-0.56%)

 
VNIndex 938.39 -5.3 -0.56%
HNX 139.86 -1.02 -0.73%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%