May Việt Tiến (VGG): 6 tháng, công ty mẹ lãi trước thuế 160,5 tỷ đồng

May Việt Tiến (VGG): 6 tháng, công ty mẹ lãi trước thuế 160,5 tỷ đồng

(ĐTCK) Quý II/2017, Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG - UPCoM) đạt doanh thu thuần hợp nhất 2.246 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% và lãi sau thuế 104,8 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, lũy kế 6 tháng, doanh thu VGG đạt 3.758 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9%; lợi nhuận gộp đạt 461,8 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Ngoài doanh thu và lãi gộp, khoản mục có biến động đáng kể nhất là chi phí bán hàng với mức tăng 39% so với cùng kỳ, ghi nhận 156,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Kết quả 6 tháng, VGG lãi sau thuế 182,9 tỷ đồng, lãi thu về cho cổ đông công ty mẹ là 174,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,3% và 1,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với Công ty mẹ, 6 tháng, VGG đạt doanh thu thuần 3.718,8 tỷ đồng, lãi trước thuế 160,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và 4,4% so với cùng kỳ 2016.

So với kế hoạch năm (doanh thu 7.786 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng), VGG đã hoàn thành 47,8% chỉ tiêu doanh thu và 45,8% lợi nhuận dự kiến.

Tính đến cuối quý II/2017, tổng tài sản VGG đạt 4.325 tỷ đồng, tăng 492,5 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó khoản phải thu ngắn hạn tăng 315 tỷ đồng (+23%), hàng tồn kho tăng 578,5 tỷ đồng (+88,9%) so với số đầu kỳ.

Trong nửa đầu năm, VGG đã hoàn tất phát hành 2,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ từ 420 tỷ đồng lên 441 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến thời điểm 30/6/2017 của VGG là 1.459,2 tỷ đồng, trong đó có 459,9 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021