Máy tạo khuôn để bàn, biến ý tưởng của bạn thành hiện thực

(ĐTCK) Formku Mayku là chiếc máy tạo khuôn chỉ trong vài giây, đưa những ý tưởng của bạn vào cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Tác giả Ngọc Tuấn