Mất niềm tin của xã hội, báo chí tự cắt mạch sống của mình

Chưa bao giờ bài toán tồn tại và phát triển lại đặt ra gay gắt với báo chí như hiện nay.
Mất niềm tin của xã hội, báo chí tự cắt mạch sống của mình ảnh 1
Tin bài liên quan