Mất ghế người đại diện nếu làm thất thoát vốn

Mất ghế người đại diện nếu làm thất thoát vốn

(ĐTCK) Điểm đáng chú ý trong Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đầu tư vào DN khác, vừa được Vinachem triển khai tới người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các DN phía Bắc.

Cụ thể, Vinachem sẽ bãi nhiệm, miễn nhiệm người đại diện nếu làm thất thoát vốn nhà nước do lỗi chủ quan trong công tác quản lý, điều hành DN; mắc nhiều sai phạm trong điều hành DN; không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao…

Cũng theo Quy chế, trường hợp người đại diện gây thiệt hại kinh tế, gây mất vốn, tài sản của Nhà nước và của DN, hoặc quyết định đầu tư dự án không hiệu quả, sẽ phải bồi thường, hoàn trả theo quy định tại Thông tư 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011 và các quy định khác của pháp luật liên quan.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%