MAS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (37,5%)

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 37,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.750 đồng)

-  Ngày thanh toán: 25/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà nẵng, địa chỉ tại: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%