Đợt phát hành 200 triệu cổ phần của MaritimeBank đang bị một số cổ đông phản đối dữ dội - Ảnh: Hoài Nam

Đợt phát hành 200 triệu cổ phần của MaritimeBank đang bị một số cổ đông phản đối dữ dội - Ảnh: Hoài Nam

MaritimeBank phát hành 200 triệu cổ phần có đúng luật?

(ĐTCK-online) Được cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng ngay sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực (từ 1/7/2011), đợt phát hành 200 triệu cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải (MaritimeBank - MSB) đang bị một số cổ đông phản đối dữ dội vì cho rằng, đợt chào bán không hợp lệ.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 1/7/2011 quy định một trong những điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng là: Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được ĐHCĐ thông qua. Theo đó, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng phải có Quyết định của ĐHCĐ  thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên TTCK có tổ chức.

Theo phản ánh của cổ đông MSB, ngày 14/7/2011, UBCK đã cấp Giấy chứng nhận chào bán 200 triệu cổ phiếu ra công chúng cho MSB. Là một cổ đông của Ngân hàng, nhà đầu tư này cho biết, kể từ khi Ngân hàng trình ĐHCĐ nội dung biểu quyết thông qua Phương án phát hành cho đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng chưa hề đề cập gì đến vấn đề xin ý kiến cổ đông về việc đưa cổ phiếu vào niêm yết và giao dịch trên TTCK tập trung. Như vậy, theo quy định tại Luật Chứng khoán sửa đổi, trong hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của MSB còn thiếu điều kiện về cam kết đưa chứng khoán lên niêm yết/đăng ký giao dịch.

Ngày 25/7/2011, UBCK có thông báo, các hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi UBCK từ ngày 1/7/2011 trở đi, phải bao gồm Quyết định của ĐHCĐ cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên TTCK có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ những trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký nhưng chưa được cấp phép có phải nộp bổ sung quyết định này.

Thắc mắc của cổ đông được Ngân hàng giải thích như sau: Ngày 14/3/2011, MSB đã nộp hồ sơ xin phép Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội phát hành tăng vốn điều lệ. Ngày 10/5/2011, Ngân hàng Nhà nước Hà Nội đã có công văn gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đồng ý cho MSB phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2011. Ngày 13/5/2011, UBCK có công văn thông báo nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của MSB. Ngày 15/6/2011, UBCK có công văn yêu cầu Ngân hàng bổ sung các tài liệu gồm công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 7.000 tỷ đồng. Làm rõ phần rủi ro phát hành khi cổ đông không đăng ký mua cổ phần. Sau khi hoàn chỉnh, gửi cho UBCK 05 bản cáo bạch chính thức để UBCK chấp thuận trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu. Ngày 4/7/2011, Ngân hàng Nhà nước có công văn chấp thuận cho MSB được phép phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ trong năm 2011. Ngày 14/7/2011, UBCK chấp thuận cho MSB phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán ngày 14/7/2011.

CTCK MSB, đơn vị tư vấn đợt chào bán này cho hay, các thời điểm hoàn thiện hồ sơ, phương án, nộp cho cơ quan chức năng đều thực hiện trước thời điểm 1/7/2011. Ngoài ra, các chấp thuận nguyên tắc cho MSB được phát hành đều diễn ra trước thời điểm 1/7/2011. Còn việc đưa cổ phiếu MSB giao dịch trên TTCK tập trung sẽ được đưa ra xin ý kiến cổ đông tại kỳ ĐHCĐ 2012.

Song các nhà đầu tư cho rằng, giải thích trên chưa thỏa đáng. Cụ thể, tại Điểm 1.6 Mục 1 Phần II (Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng) Thông thư 17/2007/TT-BTC quy định: "Đối với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam". Ngày 4/7/2011, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định chấp thuận chính thức về việc tăng vốn điều lệ của MSB. Như vậy, từ ngày 4/7/2011, MSB mới có đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành để UBCK xem xét chấp thuận. Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2011 (trước ngày MSB có đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng), như vậy các điều kiện, hồ sơ chào bán cổ phiếu của MSB và thủ tục phê duyệt hồ sơ phải tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán sửa đổi.

Việc phê duyệt của UBCK để cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho MSB cũng bắt buộc phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán sửa đổi. Các cổ đông của MSB kiến nghị, UBCK tạm dừng đợt phát hành để MSB bổ sung việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc đưa cổ phiếu MSB giao dịch trên TTCK tập trung theo đúng quy định của Luật trước khi tổ chức việc phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông. ĐTCK sẽ phản ánh quan điểm của UBCK về vấn đề này trong số báo tiếp theo.   

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021