Mạnh tay cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính ngành công thương

(ĐTCK) Bộ Công thương cũng xóa bỏ 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương, đạt tỷ lệ xóa bỏ là 58,3%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết tính đến thời điểm này, Bộ Công thương đã cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 451 thủ tục hành chính của Bộ, trong đó cắt giảm 49 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 134 thủ tục, triển khai 161 trong tổng số 298 dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua một Cổng dịch vụ cộng trực tuyến thống nhất của Bộ Công thương.

Cùng với thực hiện lộ trình cắt giảm 675 diều kiện kinh doanh không còn phù hợp vốn chiếm tới 55,3% tổng số điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, Bộ Công thương cũng đã xóa bỏ 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương, đạt tỷ lệ xóa bỏ là 58,3%.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 98/2017/NĐ – CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương. Theo đó, giảm số đơn vị đầu mối thuộc Bộ từ 35 đơn vị gồm 30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp xuống còn 30 đơn vị. Đồng thời hoàn thiện thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Đối với công tác cải cách chế độ công vụ, công chức, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ đã rà soát lại danh mục vị trí việc làm theo cơ cấu tổ chức mới quy định tại Nghị định 98. Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt, Bộ Công thương sẽ ban hành lại Bản mô tả công việc việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ cho phù hợp.

Công tác thanh tra xử lý khiếu nại tố cáo liên quan đến ngành công thương cũng là vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội hết sức quan tâm trong năm qua. Thống kê của Bộ này cho thấy trong năm 2017, đã thực hiện 27 lượt tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý 707 đơn thư khiếu nại tố cáo.

Thực hiện các cuộc thanh tra về quản lý sử dụng vốn ngân sách, việc chấp hành quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị tại Viện Công nghiệp thực phẩm, chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực, chấp hành pháp luật trong hoạt động dầu khí và điềun kinh doanh khi, tiến hành nhiều cuộc thanh tra đột xuất tại các đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%