Macquarie Bank Limited không còn là cổ đông lớn tại FPT

Macquarie Bank Limited không còn là cổ đông lớn tại FPT

(ĐTCK) Tổ chức lớn giảm sở hữu tại Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT – sàn HOSE).

Theo đó, tổ chức Macquarie Bank Limited vừa bán ra 3.328.400 cổ phiếu FPT để giảm sở hữu từ 5,15% về còn 4,73% vốn điều lệ tại FPT. Như vậy, tổ chức nước ngoài này đã chính thức không còn là cổ đông lớn tại FPT, giao dịch được thực hiện ngày 08/01.

Trước đó, ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT đăng ký bán 115.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,098% về còn 0,083% vốn điều lệ FPT, giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/01 đến 05/02.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Hữu Chiến, Kế toán trưởng tại FPT đăng ký bán 120.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,04% về còn 0,03% vốn điều lệ tại FPT, giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/01 đến 05/02.

Được biết, trong 9 tháng, FPT ghi nhận doanh thu thuần ở mức 21.164 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng công nghệ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.711 tỷ đồng (tăng 5,8% so với cùng kỳ). Tiếp theo là mảng viễn thông với 8.311 tỷ đồng (tăng 9,9% so với cùng kỳ), còn lại là mảng giáo dục, đầu tư và khác chiếm 6% với 1.142 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.814 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế hoạch năm 2020.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản ở mức 37.758 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 18,4% lên 22.473 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 6% lên 15.284 tỷ đồng. Khoản mục tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng và tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 7.543 tỷ đồng lên 11.926 tỷ đồng, con số này ở quý II là 10.883 tỷ đồng.

Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 3.453 tỷ đồng lên 4.307 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng từ 841,7 tỷ đồng lên thành 1.948 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) tăng gần 50% so với đầu năm lên 9.991 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/01, cổ phiếu FPT giảm 300 đồng về 66.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.15

-4.37 (-0.38%)

 
VNIndex 1,164.15 -4.37 -0.38%
HNX 255.52 -0.25 -0.1%
UPCOM 77.96 -0.14 -0.18%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021