Lúc khó khăn, doanh nghiệp cần sự chung tay

Dự kiến cuối tuần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế. Cộng đồng kinh doanh đang chờ các quyết sách cụ thể. Điểm giống nhau của bất kỳ cuộc khủng hoảng nào là sớm hay muộn chúng ta sẽ vượt qua, nhưng vượt qua thế nào, nhanh hay chậm, có tận dụng cơ hội mới xuất hiện hay không thì phụ thuộc vào hành động của cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.
Lúc khó khăn, doanh nghiệp cần sự chung tay ảnh 1
Tin bài liên quan