Ông Đỗ Văn Sinh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Ông Đỗ Văn Sinh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực: Người lao động tự giữ sổ bảo hiểm

Ngày 1/1/2016, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 bắt đầu có hiệu lực. Theo ông Đỗ Văn Sinh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH chịu trách nhiệm cập nhật mọi thông tin về sự thay đổi của doanh nghiệp và người lao động, đồng thời, từ năm 2016, sổ BHXH được giao cho người lao động quản lý.

Ông nói rằng, ngành bảo hiểm đã triển khai Luật BHXH từ năm 2015. Vậy ngành triển khai những gì?

Chúng tôi chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế (đơn vị chủ trì xây dựng Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế) xây dựng Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế. Trong 2 luật này, chúng tôi đề nghị đưa nhiều nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, giảm hồ sơ, biểu mẫu, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, như giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ BHXH; chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí; loại bỏ các quy định về việc nộp bản sao quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Vậy doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ những cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm, thưa ông?

Chúng tôi đã chủ động cắt giảm bộ thủ tục hành chính từ 263 thủ tục còn 115 thủ tục. Các thủ tục đang được triển khai bảo đảm tiêu chí rõ ràng, minh bạch để người dân dễ thực hiện, dễ kiểm soát và đặc biệt là chuyển giao các công việc mà trước đây doanh nghiệp phải làm sang cơ quan BHXH chịu trách nhiệm.

Đơn cử, khi doanh nghiệp tham gia bảo hiểm bắt buộc lần đầu (mới thành lập) chỉ cần nộp cho cơ quan BHXH tờ khai của người lao động và danh sách người lao động tham gia bảo hiểm và chỉ khi nào doanh nghiệp thay đổi thông tin (có sự thay đổi về số lượng lao động, mức đóng bảo hiểm) hoặc người lao động thay đổi thông tin (thay đổi mức đóng bảo hiểm, chuyển nơi làm việc) mới phải khai báo bổ sung.

BHXH chịu trách nhiệm cập nhật tất cả thông tin về sự thay đổi của doanh nghiệp và người người lao động, chịu trách nhiệm tính toán xem hàng tháng doanh nghiệp phải nộp bao nhiêu tiền bảo hiểm bắt buộc; đã nộp bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, thừa bao nhiêu chuyển sang tháng sau. Tất cả những thông tin này đều được thực hiện trên hệ thống Internet thông qua phần mềm hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm cung cấp và hướng dẫn miễn phí cho doanh nghiệp.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính trước đây doanh nghiệp phải làm, đến cơ quan bảo hiểm để nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì bây giờ, bảo hiểm cử cán bộ đến tận doanh nghiệp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu không đủ nhân lực thì cơ quan bảo hiểm phải sử dụng dịch vụ giao nhận qua hệ thống bưu điện và trả tiền cho dịch này.

Với những cải cách như trên, hiện tại, thời gian làm thủ tục bảo hiểm mất bao lâu?

Thủ tục hành chính đã giảm được 60,3%, số lượng hồ sơ giảm 56%, quy trình thao tác giảm 78%, chỉ tiêu trên từng hồ sơ giảm 80%.

Hiện doanh nghiệp chỉ phải khai báo những chỉ tiêu thật sự cần thiết và chỉ phải làm một lần, còn lại cơ quan BHXH phải hoàn tất. Với những cải cách này, từ cuối năm 2015, mỗi năm, doanh nghiệp chỉ mất 49,5 giờ để làm thủ tục bảo hiểm, thay vì 335 giờ như trước.

Thời gian làm thủ tục bảo hiểm chỉ mất có 49,5 giờ, tức là đã ngang với các nước ASEAN 6. Nhưng mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là thủ tục bảo hiểm phải ngang bằng với các nước ASEAN 4. Để thực hiện mục tiêu này, ngành bảo hiểm phải tiếp tục làm gì, thưa ông?

Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 đặt mục tiêu, trong năm 2016, tổng số thời gian nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc không quá 168 giờ. Thực hiện yêu cầu này khi Luật BHXH có hiệu lực, chúng tôi thay đổi cơ bản thủ tục chi trả trợ cấp thai sản, ốm đau và quản lý, cấp sổ BHXH.

Cụ thể, trước đây, khi người lao động bị ốm hoặc thai sản thì doanh nghiệp phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, tính toán mức trợ cấp, thực hiện chi trả và quyết toán với BHXH. Nhưng kể từ năm 2016, doanh nghiệp chỉ việc kê khai người lao động được hưởng trợ cấp, những việc còn lại được chuyển giao cho cơ quan bảo hiểm thực hiện. Chúng tôi thực hiện chi trả chế độ cho người lao động qua tài khoản cá nhân hoặc chuyển tiền về tài khoản doanh nghiệp để doanh nghiệp trả hộ.

Trước đây, doanh nghiệp chịu trách nhiệm giữ sổ BHXH cho người lao động, công việc này tưởng đơn giản, nhưng mất rất nhiều thời gian và sẽ rất phức tạp, phiền toái, rắc rối nếu làm mất sổ BHXH của người lao động. Nhưng từ năm 2016, chúng tôi giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Bên cạnh đó, chúng tôi rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày (tối đa là 50 ngày) xuống chỉ còn 7 ngày. Với những cải cách này, tôi tin rằng, thủ tục thực hiện bảo hiểm bắt buộc của Việt Nam năm 2016 sẽ ngang bằng với các nước ASEAN 4.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%