LTG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu

VNIndex

1,488.3

3.11 (0.21%)

 
VNIndex 1,488.3 3.11 0.21%
HNX 458.21 2.4 0.52%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%