LTC: CTCP Điện nhẹ Viễn thông (HNX)

LTC: CTCP Điện nhẹ Viễn thông (HNX)


- Thời gian thực hiện: 27/4/2014

- Địa điểm thưc hiện: Dự kiến tại trường tiểu học Chu Văn An, khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%