LSS chào bán 1,5 triệu trái phiếu chuyển đổi

LSS chào bán 1,5 triệu trái phiếu chuyển đổi

(ĐTCK) Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/TP, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12%/năm.

CTCP Mía đương đường Lam Sơn (LSS – sàn HOSE) vừa thông báo chào bán 1,5 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

 

Tỷ lệ thực hiện là 100:3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 3 trái phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/8. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/8.

 

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 5/9 đến hết ngày 28/9/2012.

 

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/TP, kỳ hạn 24 tháng. Ngày phát hành trái phiếu là ngày 10/10/2012 và toàn bộ trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày 10/10/2014 vởi tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu).

 

Trái phiếu có lãi suất 12%/năm. Lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt vào ngày làm việc cuối mỗi 12 tháng hoặc vào ngày làm việc tiếp theo nếu ngày trả lãi không phải là ngày làm việc. Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi được chuyển đổi từ trái phiếu.

 

Đây là số trái  phiếu chuyển đổi nằm trong phương án chào bán 2 triệu trái phiếu chuyển đổi của LSS, trong đó 1,5 triệu trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 300.000 trái phiếu chào bán cho người trồng mía và 200.000 trái phiếu chào bán cho CBCNV của Công ty. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS).

VNIndex

940.46

1.43 (0.15%)

 
VNIndex 940.46 1.43 0.15%
HNX 140.46 0.47 0.34%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%