Long Hậu (LHG), quý II/2020 đạt 43,7 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng gần 81%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Long Hậu (LHG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 181,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 43,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng tới 68,1% và 80,6% so với cùng kỳ.
Long Hậu (LHG), quý II/2020 đạt 43,7 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng gần 81%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 387,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 106,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 38,2% và 35,2% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành tới 87,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi, khi lợi nhuận gộp tăng 35,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước lên mức 163,7 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, cơ cấu doanh thu thuần trong quý II/2020 chủ yếu là doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây dựng sẵn theo yêu cầu là 126,4 tỷ đồng, chiếm 69,8% tổng doanh thu thuần và tăng 108,2% so với cùng kỳ; doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú là 30,3 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng doanh thu thuần và tăng trưởng 29,5% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu hoạt động khác ghi nhận 24,5 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng doanh thu và tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy có thể thấy bức tranh kết quả kinh doanh quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 của LHG có dấu hiệu tăng trưởng mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi là cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây dựng sẵn theo yêu cầu; và hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú.

Tính tới 30/06/2020, LHG có tổng cộng 2.552,8 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 4,2% so với đầu kỳ. Trong đó, sở hữu tới 738 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm gần 29% tổng tài sản của doanh nghiệp. Được biết, hiện tại doanh nghiệp có 50 triệu cổ phiếu đang niêm yết, như vậy lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu sẽ là 14.760 đồng/CP.

Trước đó LHG cũng thông báo chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ lên tới 19% bằng tiền mặt cho nhà đầu tư. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/07/2020, ngày thanh toán là 24/08/2020.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/07/2020, cổ phiếu LHG tăng 1.100 đồng lên mức 19.450 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021