Loại nấm có thể phân hủy nhựa trong vài tuần

(ĐTCK) Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện thực vật học Côn Minh ở Trung Quốc đã tìm thấy aspergillus tubingensis, loại nấm có thể phân hủy hoàn toàn rác thải nhựa trong vài tuần so với chu kỳ phân hủy nhựa hàng nghìn năm.

Tác giả Ngọc Tuấn