Loài hoa hiếm chuyên nhờ dơi thụ phấn

Màu xanh độc đáo của hoa móng cọp thu hút những con dơi trong đêm tối tới uống mật và gián tiếp thụ phấn cho cây.

Theo Vnexpress