Loài chim ruồi có mỏ dài hơn thân

Do tạo lực nâng bằng cách đảo cánh, chim ruồi mỏ kiếm tận dụng chiếc mỏ dài 10 cm để hút được nhiều mật hoa nhất, hạn chế tiêu hao năng lượng. 

Theo Vnexpress