LIX: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt (25%)

LIX: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt (25%)


CTCP  Bột giặt LIX (LIX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt Lix (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc cung cấp số tài khoản ATM, tài khoản ngân hàng nếu nhận bằng hình thức chuyển khoản.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%