LIX: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (20%)

 

Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm  ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt Lix (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc cung cấp số tài khoản ATM, tài khoản ngân hàng nếu nhận bằng hình thức chuyển khoản.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%