Licogi 16 phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ

Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG, sàn HoSE) dự kiến sẽ phát hành gần 29,4 triệu cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến trong tháng 12/2019.

Số cổ phần trên được phát hành bằng mệnh giá, theo đó khối lượng vốn dự kiến huy động sau đợt phát hành là gần 294 tỷ đồng.

Dự kiến, 130 tỷ đồng trong số tiền trên sẽ được Công ty sử dụng để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn.

Số tiền còn lại sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước để thực hiện triển khai Dự án Bất động sản Điền Phước.

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sẽ nhận được quyền mua cổ phần. Thời gian thực hiện quyền mua từ ngày 9/12/2019 đến 26/12/2019, thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu từ 9/12 đến 30/12/2019.

Ngân hàng nhận mở tài khoản phong tỏa là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Trước khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để cơ cấu nợ lần này, nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2019 của Licogi 16 là 2.453 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là 1.543 tỷ đồng.

Theo đó nếu như đợt phát hành được thực hiện thành công và vốn chủ sở hữu tăng thêm 294 tỷ đồng thì vốn chủ sở vẫn thấp hơn con số nợ phải trả.

Về kinh doanh, Công ty đạt doanh thu thuần 672 tỷ đồng trong quý III/2019, giảm so với kết quả  817 tỷ cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2019 là 55,6 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng lợi nhuận do Công ty ghi nhận lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021