Lịch trả cổ tức của VFR và TV4

Lịch trả cổ tức của VFR và TV4

(ĐTCK-online) Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Vận tải thuê tàu (VFR – sàn HNX).

Đây là lần trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% của VFR. Ngày chốt danh sách là ngày 28/6. Ngày thanh toán là ngày 15/7.

HNX cũng cho biết, ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4 – sàn HNX). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/6.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%