CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (YRC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.