Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú. Xã ĐạoTú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/05/2018 và Cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.