CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhân 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/08/2019

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bắt đầu từ ngày 15 tháng 08 năm 2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.