CTCP Khu công nghiệp Hố Nai (X20 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần X20 bắt đầu từ ngày 16/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.