X20: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (12%)

CTCP Khu công nghiệp Hố Nai (X20 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần X20 bắt đầu từ ngày 16/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu