CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2018

Lý do và mục đích  : Chia cổ tức 2018 đợt 2 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) 

Ngày thanh toán: 18/01/2019

Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán – Tài chính của Tổ chức phát hành.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.