CTCP Bến Xe Miền Tây (WCS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) kể từ ngày 16/05/2014 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.