Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây (WCS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày thanh toán: Ngày 06/06/2018 

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, địa chỉ: Số 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 06/06/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.