VWS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (7%)

CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (VWS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/01/2019

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế Toán, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo phát luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi cổ đông cư trú.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu