Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may (VTI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời các cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May – 20 đường Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.