Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015

- Lý do và mục đích: Lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dư kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.