Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (VT8 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 – Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.