VT1: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Vật tư Bến Thành

Mã chứng khoán: VT1 

Sàn giao dịch:UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:16/03/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 16/04/2020

Địa điểm thực hiện dự kiến: Trung tâm Đào tạo Bến Thành Group, địa chỉ: 212B/1 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và một số nội dung khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu