Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/6/2018

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở  tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin (55 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 05/6/2018, khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.