CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/8/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương từ ngày 25/8/2014 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.