VNL: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt (7%)

Công ty cổ phần Logistics Vinalink (VNL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        30/09/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 20/10/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty: Lầu 2 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q.4 TP. HCM từ ngày 20/10/2014 (đối với cổ đông chưa có tài khoản cá nhân) hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu