Công ty cổ phần Logistics Vinalink (VNL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        30/09/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 20/10/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty: Lầu 2 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q.4 TP. HCM từ ngày 20/10/2014 (đối với cổ đông chưa có tài khoản cá nhân) hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.