CTCP Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 24/07/2019), địa chỉ số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.