Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (VND - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-     Ngày thanh toán: 18/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 18/05/2018 và cần xuất trình chứng minh nhân dân và/hoặc các giấy tờ hợp lệ khác

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.