VMI: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        14/11/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 19/12/2014 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Đà Nẵng (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;

+ Thông qua phương án trả cổ tức 3% bằng tiền mặt cho cổ đông;

+ Một số nội dung khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu