VMC: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016, tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền(10%)

 

Công ty cổ phần VIMECO (VMC - HNX )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

a, Tham dự Đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần VIMECO (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời)

- Nội dung lấy ý kiến: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

b, Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện:  30/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO (Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/03/2016.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu