CTCP VIMECO (VMC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 07/7/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vimeco (Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 07/7/2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.