CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán Tài Vụ, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long - Số 86 Đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/08/2018 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.