CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD- UpCOM )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 18/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+    Hủy niêm yết cổ phiếu VKD trên sàn UPCOM.

+    Tăng vốn điều lệ Công ty.

+    Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

+    Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.