VIS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Thép Việt ý (VIS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần thép Việt Ý – KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác có liên quan;

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu