VIC11813: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

- Mã chứng khoán: VIC11813

- Loại chứng khoán: TPCT

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 05/05/2019 đến và không bao gồm ngày 05/11/2019) 

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.041,096 đồng

- Ngày thanh toán: 05/11/2019

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu