Công ty cổ phần Viglacera hạ Long (VHL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/8/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ bẩy) bắt đầu từ ngày 20/8/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp Ủy quyền phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.