CTCP Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 360 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/07/2018

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – tầng 4, Tổng Công ty; khi đến nhận cổ tức yêu cầu: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân. 
Thời gian chi trả: Từ ngày 27/07/2018 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy, Chủ nhật).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.