CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (VGL - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện:  17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.700 đồng)

- Thời gian thực hiện:  15/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel từ ngày 15/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.